สามารถแบ่งประเภทของสีได้ 3 ประเภท

 • สีโพลียูรีเทนชนิด 2K ( Poly Urethane )
 • สีอบอะคริลิค ( Acrylic )
 • สี Air Dry

สีโพลียูรีเทนชนิด 2K ( Poly Urethane )

คุณสมบัติ ( Characteristic )

 • มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม ( Weather Durability )
 • มีความเงามาก ความแข็งสูงและมีความยืดหยุ่นได้ดี ( High Gloss, Hardness& Good Flexibility )
 • มีความทนทานต่อแรงกระแทก การขัดถูได้ดี ( Excellent to Impact &Rubbing )
 • มีความคงทนต่อสารเคมีได้ดี ( Excellent Chemical Resistance )
 • มีความคงทนต่อความชื้นและทนต่อน้ำ ( Excellent for Moisture, Water Resistance )

ลักษณะการใช้งาน ( Application )

 • สำหรับพ่นลงบนชิ้นงานพลาสติก ABSโดยตรงหรือบนสีชั้นล่าง ( Base Coat ) สีรองพื้น ( Primer )
 • สามารถทิ้งให้แห้งเองหรือทำการอบที่อุณหภูมิ 65 ถึง 75 องศาเซลเซียส 25 ถึง 35 นาทีก็ได้
 • ควรทิ้งไว้อย่างน้อย48ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของสีโพลียูรีเทนได้แก่

 • เคลียร์ท๊อบโค๊ท Clear Top Coat
 • สี Base Coat

สีอบอะคริลิค ( Acrylic )

คุณสมบัติ ( Characteristic )

 • มีความแข็งแรงของฟิล์มสูงและมีความยืดหยุ่นได้ดี ( Excellent Film Strength& Good Flexibility )
 • มีความคงทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ( Excellent to Chemical Resistance )
 • มีความทนทานต่อแรงกระแทก การขัดถูได้ดี ( Excellent to Impact &Abrasion)
 • มีความคงทนต่อความชื้น น้ำและไอน้ำเกลือ ( Excellent for Moisture, Water& Salt Spray Resistance )
 • มีความคงทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม ( High Heat Resistance )

ลักษณะการใช้งาน ( Application )

 • สำหรับพ่นลงบนชิ้นงานที่เป็นโลหะเช่น เหล็ก,อลูมิเนี่ยม,ทองเหลืองและโลหะอื่นๆ
 • ทำการอบที่อุณหภูมิ 130 ถึง 150 องศาเซลเซียส 20 ถึง 30 นาที
 • สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ผลิตภัณฑ์ของสีอบอะคริลิคได้แก่

 • เคลียร์ท๊อบโค๊ท Clear Top Coat
 • สี Base Coat

สี Air Dry

คุณสมบัติ ( Characteristic )

 • สามารถยึดเกาะกับชิ้นงานต่างๆได้ดี ( Excellent Adhesion for many kind of Materials )
 • มีความแข็งแรงของฟิล์มสูงและมีความยืดหยุ่นได้ดี ( Excellent Film Strength& Good Flexibility )
 • มีความทนทานต่อแรงกระแทก การขัดถูได้ดี ( Excellent to Impact &Abrasion )
 • มีความคงทนต่อสารเคมีได้ดี ( Excellent for Chemical Resistance )

ลักษณะการใช้งาน ( Application )

 • มีทั้งชนิด อะคริลิค(Acrylic)และชนิด โครลิเนทเตท โพลีโอลิฟิน (Chrolinated PolyOlephin)
 • สำหรับพ่นลงบนชิ้นงานพลาสติก ABS, PP&Nylon 6 และเอ็นจิเนียริ่งพลาสติกอื่นๆ
 • สามารถทิ้งให้แห้งเองหรือทำการอบที่อุณหภูมิ 65 ถึง 75 องศาเซลเซียส 5 ถึง 10 นาทีก็ได้
 • สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ผลิตภัณฑ์ของสี Air Dryไ ด้แก่

 • สี รองพื้น (Primer or Surfacer )
 • สี Base Coat

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions