นายสนั่น เอกแสงกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการผู้จัดการ

นายสนิท เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายวิชัย เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions