ติดต่อ Eason

สำนักงานใหญ่

บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 7/1 -2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : (66)3-845-1833
Fax : (66)3-845-1825
E-mail : info@easonplc.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107548000111

View Map

สำนักงานสาขา (สาขาที่ 00001)

เลขที่ 312,402 / 3-6 ซอยพหลโยธิน 32
ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: (66)2-579-0501, (66)2-941-6931
Fax: (66)2-941-6930

View Map

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions